Vergoeding van sportgeneeskundige zorg

Sinds 1 januari 2016 valt een deel van de sportgeneeskundige zorg in de basisverzekering. Dit betreft de consulten en onderzoeken vanwege klachten van het houding- en bewegingsapparaat, of andere klachten bij sport en bewegen. Vergoeding vanuit de basisverzekering is alleen mogelijk als u een verwijzing voor de sportarts heeft van uw huisarts of een andere medisch specialist.

De sportarts start dan voor u een DBC zorgproduct. In het DBC zorgproduct worden alle bezoeken aan de sportarts, diagnostische onderzoeken (bijvoorbeeld echo, MRI, inspanningstest) en therapeutische handelingen (bijvoorbeeld injecties) opgenomen. De sportarts kan drie maanden na uw eerste afspraak starten met het declaratieproces. Aan het einde van uw behandeltraject ontvangt u een factuur voor uw behandeling. Die factuur kunt u declareren bij uw zorgverzekering. Vervolgens moet u de factuur zelf betalen.

SMA Utrecht heeft voor zorg verleend vanaf 1 januari 2018 een contract met Achmea. Hetgeen betekent, dat onze declaraties rechtstreeks bij deze zorgverzekering worden ingediend en uitbetaald. Achmea behelst Zilveren Kruis Achmea, inclusief Pro Life; OZF Achmea; Interpolis; FBTO; AveĢro Achmea alsmede Nedasco / Caresco; IAK; Aevitae; Turien & Co; De Friesland; Kiemer. Een klein aantal zorgproducten valt buiten het contract en dan wordt de factuur wel naar de client gestuurd. Maar voor alle verzekerden van Achmea geldt zodoende alleen het wettelijke eigen risico, en dus geen eigen bijdrage.

Het kan zijn dat uw zorgverzekering niet het volledige factuurbedrag vergoedt.
Dit heeft onder meer te maken met het verplichte eigen risico van €385,- dat wordt belast na een bezoek aan een medisch specialist.
Als u een ‘naturapolis’ of een ‘budgetpolis’ heeft, kan het zijn, dat u een deel van de factuur zelf moet betalen. U moet in dat geval rekening houden met een eigen bijdrage die kan liggen tussen 10-35% van de rekening. SMA Utrecht heeft namelijk geen contracten met andere verzekeraars dan Achmea.


U vindt een overzicht van de tarieven die wij in rekening brengen in de bijlage ‘passantentarieven’. Deze lijst is indicatief, niet alles omvattend, maar geeft een goede indruk van de gebruikelijke tarieven.

De declaraties van SMA Utrecht worden u aangeboden via Famed (2016, 2017) of Infomedics (2018, 2019).

Als u vragen heeft over de hoogte van het eigen risico en een eventuele eigen bijdrage aan medisch specialistische zorg dan kunt u die stellen aan uw zorgverzekeraar.

Sportmedische onderzoeken (sportkeuringen) vallen niet onder de basisverzekering, maar worden vergoed in de aanvullende pakketten van de zorgverzekeraars. Voor deze onderzoeken wordt uw eigen risico niet belast. Een overzicht van de sportmedische onderzoeken die wij aanbieden en de tarieven daarvan vindt u op de pagina ‘tarieven’


vergoeding van een behandeling
kosten van een behandeling
Waarom moet u zich legitimeren?