Privacyverklaring zorgactiviteiten medisch specialistische zorg

U wilt gebruik maken van de Privacyverklaring zorgactiviteiten. Deze is opgesteld door de
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en maakt deel uit van de beleidsregels van de NZa. Meer informatie over de Privacyverklaring kunt u vinden op de website van de NZa.

Informatie op uw zorgnota
De NZa wet- en regelgeving verplicht ZBC’s / ziekenhuizen om verschillende informatie op de
zorgnota te vermelden. Het gaat daarbij om onder meer diagnose, declaratiecode en omschrijving
van het gedeclareerde zorgproduct. Daarnaast worden ook uitvoerdatum en omschrijving van
zorgactiviteiten en indicatie van een duur geneesmiddel die deel uitmaken van het gedeclareerde
zorgproduct beschreven op de zorgnota. Met deze gegevens kunt u de zorgnota controleren. Niet
alleen als u de zorgnota op papier ontvangt, maar ook als wij deze rechtstreeks bij uw
zorgverzekeraar indienen. Dit kan dan via de digitale “Mijn omgeving” van uw zorgverzekeraar.

Waarom een privacyverklaring zorgactiviteiten?
Als u uit oogpunt van bescherming van uw persoonlijke levenssfeer er bezwaar tegen heeft dat er
zorgactiviteiten en/of indicaties van dure geneesmiddelen op de zorgnota vermeld worden, kunt u
de privacyverklaring ondertekenen. De NZa wet- en regelgeving staat een individuele afwijkingsmogelijkheid toe met betrekking tot het aanleveren van zorgactiviteiten aan de zorgverzekeraar als de patiënt en zorgaanbieder gezamenlijk een privacyverklaring hebben ondertekend. Wij zullen ervoor zorgen dat conform de NZa beleidsregels de verklaring in het bezit komt van uw zorgverzekeraar. Hiermee kunnen wij als ZBC / ziekenhuis rechtmatig voorkomen dat er informatie over bovengenoemde zorgactiviteiten op de nota en in uw “Mijn omgeving” terecht komt.

Beschermt de privacyverklaring alle privacygevoelige informatie?
Nee, met de privacyverklaring voorkomt u alleen dat de zorgactiviteiten en/of indicatie van een
duurgeneesmiddel op uw zorgnota worden vermeld. Wel zijn wij verplicht de diagnose en
productomschrijving op de zorgnota te zetten. Met de privacyverklaring kunnen wij niet
voorkomen dat deze informatie mogelijk wel in uw “Mijn omgeving” wordt vermeld.

Hoe zorgt u voor privacy van uw behandelgegevens?

  • Zorg ervoor dat u zelf uw zorgnota opent en berg deze zorgvuldig op.
  • Zorg ervoor dat u uw inloggegevens voor uw digitale “Mijn omgeving” strikt voor u zelf geheim houdt.
  • Wilt u daarnaast voorkomen dat de zorgactiviteiten op de nota worden vermeld, vul dan de Privacyverklaring Zorgactiviteiten in.


Geldt de Privacyverklaring voor alle behandelingen in het ZBC/ ziekenhuis?
Nee, de privacyverklaring voorkomt alleen dat zorgactiviteiten vermeld worden op de zorgnota
voor het specifieke behandeltraject (ofwel DBC-traject) dat op u van toepassing is met de op de
verklaring ingevulde openingsdatum. Wilt u in de toekomst voor een behandeltraject bij een ander specialisme of voor een andere zorgvraag bij hetzelfde specialisme ook geen vermelding van zorgactiviteiten op de zorgnota, dan dient u daarvoor een nieuwe Privacyverklaring zorgactiviteiten in te vullen.

Wilt u gebruik maken van de privacyverklaring?
Bespreek dit tijdens uw consult met uw behandelend arts.

Geïnteresseerd? Neem contact op.

Laat hier je contactgegevens achter. We nemen spoedig contact met je op.