Klachtenregeling

Hoe kunt u een klacht melden?
De snelste manier is om dit rechtstreeks kenbaar te maken de administratie van het SMA. U kunt bellen, mailen naar info@smautrecht.nl, schrijven. Vermeld in ieder geval uw naam, telefoonnummer en geboortedatum (geboortedatum van betrokkene), zodat we snel kunnen onderzoeken wat er is gebeurd.

Wat doen wij met uw klacht?
De klachtenregeling van het SMA is gericht op klachtenopvang en –bemiddeling. Afhankelijk van de inhoud van uw klacht neemt de locatiemanager of de klachtensportarts contact met u op. U kunt uw klacht dan nader toelichten en met u zoeken naar een goede manier om uw klacht op te lossen. Indien uw klacht gericht is tegen een zorgverlener kunnen zij bemiddelen en u in contact brengen met deze zorgverlener.

Bij wie kunt u terecht met uw klacht?
Bent u niet tevreden over de klachtopvang en -bemiddeling door het SMA dan kunt u kiezen voor behandeling en/of bemiddeling van uw klacht door een Klachtenfunctionaris. Het SMA is aangesloten bij de klachtenregeling van de VSG (Vereniging voor Sportgeneeskunde). Op het SMA is een folder beschikbaar.
De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. Daarbij kiest de klachtenfunctionaris géén partij, maar helpt u en de huisarts/huisartsenpost om de klacht samen op te lossen. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

Als u er met uw sportarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u uw klacht voorleggen aan een landelijk erkende geschilleninstantie. Die doet een bindende uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. De geschilleninstantie kan ook een schadevergoeding toekennen. Elke sportarts in Nederland is aangesloten bij een erkende geschilleninstantie. Het SMA is via de VSG aangesloten bij de stichting Geschillencommissie EZa. De onafhankelijke klachtenfunctionaris kan u helpen in contact te treden met de betreffende geschilleninstantie.