DBC systematiek

Uitleg DBC systematiek

Je bent op verwijzing van je huisarts voor behandeling en/of advies bij een van de sportartsen van SMA Utrecht geweest.  Na 3-4 maanden ontvang je via Infomedics op naam van SMA Utrecht een factuur voor het desbetreffende DBC zorgproduct, die je bij je zorgverzekering kunt indienen.

Waarom ontvangt je de nota pas lang na consultatie(s) van de sportarts?

Vanaf 1 januari 2016 zijn sportartsen medisch specialisten en gelden voor hen dezelfde regels en verplichtingen die voor alle medisch specialisten gelden. Het declaratieproces kan pas 3 maanden na het 1e consult worden gestart. De diagnostiek en behandeling valt onder de basisverzekering.

De nota

De nota is opgebouwd zoals vereist is voor medisch specialisten, namelijk volgens de Diagnose-Behandel-Combinatie (DBC) systematiek. De nota bevat het aantal consultaties, de verrichtingen die de sportarts heeft gedaan om tot een diagnose van uw klachten te komen en de advisering en/of behandelverrichtingen.

(Gedeeltelijke) vergoeding van de nota 

SMA Utrecht heeft met Achmea een contract vanaf 1 januari 2018. De nota wordt rechtstreeks bij Achmea ingediend en door Achmea betaald. Er zijn slechts een klein aantal uitzonderingen.

Met andere zorgverzekeraars hebben we nog geen contract, maar wel met vrijwel allemaal een betaalovereenkomst. Deze sportmedische zorg wordt “niet-gecontracteerde zorg” genoemd.  De zorgverzekeraars vergoeden de “niet-gecontracteerde” zorg niet volledig. Dit zal er mede van afhangen of je een restitutie- of natura-polis heeft. Wij vergoeden de eigen bijdrage volgens de procedure, die op onze website staat.

Eigen risico

Bij medische zorg die onder de basisverzekering valt (alle medisch specialistische zorg, dus ook sportgeneeskunde) geldt altijd dat je per jaar het bedrag van het wettelijk eigen risico (€ 385 in 2023) eerst zelf dient te betalen. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico boven op het verplichte eigen risico dan ligt dit bedrag hoger.

Vragen en contact

Voor vragen over deze nota kun je mailen naar: info@smautrecht.nl

Geïnteresseerd? Neem contact op.

Laat hier je contactgegevens achter. We nemen spoedig contact met je op.