Begeleiding

U kunt een sportarts incidenteel bezoeken. Ook kunt u een totaal pakket samenstellen voor uzelf, een vereniging of een evenement. Goede sportmedische begeleiding is van groot belang. Deelnemers aan sportevenementen zijn zodoende verzekerd van deskundige medische opvang.

Individuele begeleiding
Individuele begeleiding over een langere periode (bijvoorbeeld een jaar) is een combinatie van consulten en advisering. Aan de hand van het wedstrijdschema en de doelstellingen voor het seizoen stelt de inspanningsfysioloog met u een specifiek pakket samen. Bijvoorbeeld inspanningstesten, bijhouden logboek, consulten bij blessures, specifieke krachttraining, voedingsadviezen, mentale training, etc. Ideaal is een goed op elkaar afgestemd begeleidingsteam van inspanningsfysioloog, sportarts, (sport)fysiotherapeut, sportdiëtist en sportpsycholoog. Nauwe samenwerking met de trainer geeft de beste garanties op resultaat. Meer info >> in te vinden op inspanningloont.nlVerenigingsbegeleiding
Goede en snelle opvang bij blessures en algehele begeleiding van sporters naar het, op verantwoorde en veilige wijze, bereiken van hogere prestaties staan voorop. Begeleiding, die wordt afgesproken en geregeld in samenspraak met verenigingen vergroot de toegankelijkheid van deze sportmedische voorzieningen. Hierdoor wordt de duur van blessures verkort en worden nieuwe blessures voorkomen. Het pakket kan bestaan uit telefonische spreekuren voor de sportmasseur van de vereniging, testavonden, consulten bij blessures, inspanningstesten, geschiktheidskeuringen, voorlichtingsavonden, etc.

Evenementenbegeleiding
De sportarts kan ook bij evenementen het totale sportmedische team coördineren. Neem tijdig contact op voor het maken van een plan. Het kan de deelnemers, de begeleiders, maar ook de toeschouwers betreffen.