sportkeuring SMA Sportmedische advisering:

Actuele wachttijd (toegangstijd) in weken: 1

Ingedeeld naar leeftijdscategorie en/of sporttak (de moderne aanpak van de ‘oude’ sportkeuring) antwoord op de vragen:
Kan ik zonder problemen (intensiever) gaan sporten? Hoe pak ik dat aan?

Kinderen < 12 jaar
Sportmedische advisering is nodig bij intensivering van de trainingen, zoals bij de overgang van clubtraining naar districtstrainingen plaatsvindt (tennis, turnen, voetbal).
Kinderen van deze leeftijdsgroep zijn in groei en ontwikkeling erg kwetsbaar.
De sportarts zal hierover gerichte vragen stellen, een basis sportmedisch onderzoek (SMOB) doen en vervolgens kind en ouders adviseren.

Sporters van 12 tot 35 jaar
Sportmedische advisering is nodig bij deelname aan topsport, bij de start van sportopleidingen en bij deelname aan bijzondere evenementen met hoge belastingsintensiteit.
De sportarts zal hierbij het Lausanne protocol volgen voor de cardiovasculaire risicoscreening, gerichte vragen stellen over het houdings- en bewegingsapparaat in relatie tot de tak van sport, een basisplus sportmedisch onderzoek (SMOBE) doen met ECG en vervolgens de sporter adviseren.

Sporters van 35 jaar en ouder
Sportmedische advisering is nodig bij de start van sportbeoefening en bij deelname aan bijzondere evenementen met hoge belastingsintensiteit.
De sportarts zal hierbij het Leuven protocol volgen voor de cardiovasculaire risicoscreening, gerichte vragen stellen over het houdings- en bewegingsapparaat in relatie tot de tak van sport, een sportmedisch onderzoek doen met ECG en bloedonderzoek en vervolgens de sporter adviseren. In dit kader is het ook zinvol om de sporter aanvullend te screenen en te adviseren omtrent zijn belastbaarheid en trainingsniveau middels het uitvoeren van een inspanningstest (groot sportmedisch onderzoek) (SMOG).

Mensen met specifieke vragen!
Mensen met specifieke vragen, zoals een hoge hartslag bij inspanning, ademnood, een hoog ademhalingstempo of als er in de familie vaak problemen zijn met de bloeddruk, cholesterol, hartvaatziekten (beroerte) adviseren we het groot sportmedisch onderzoek: screening en advisering met fietstest (SMOG).

Mensen met specifieke klachten!
Mensen met klachten en/of beperkingen tijdens sport en bewegen kunnen op verwijzing van de huisarts gezien worden door de sportarts, die dan aanvullend onderzoek en inspanningsdiagnostiek op maat kan inzetten. Dit zorgproduct valt dan onder de basisverzekering (zie Vergoedingen).

Sporters in specifieke takken van sport
Periodieke sportmedische advisering is nodig bij de beoefening van specifieke sporttakken met bijzonder risico.
De sportarts zal hierbij een sporttakgericht protocol volgend voor de risicoscreening, gerichte vragen stellen over belastbaarheid in relatie tot de tak van sport, een gericht sportmedisch onderzoek doen en vervolgens de sporter adviseren. Zo zijn er in overleg met diverse sportbonden vastgestelde specifieke protocollen en adviezen, zie ook Specials
Schermafbeelding 2017-01-05 om 13.13.14
TOP sportmedische advisering
Voor mensen die exact hun trainingszones willen weten. Groot sportmedisch onderzoek met ademgasanalyse tijdens de fietstest (spiroergometrie) (SMOT).
Apparatuur voor ademgasanalyse biedt nieuwe mogelijkheden voor advisering van mensen, die topprestaties willen leveren. Dus zijn er nu extra opties bij sportkeuring, beweegadvies en begeleiding. De sportartsen werken hierbij samen met een inspanningsfysioloog, die de tests en de trainingsbegeleiding zal verzorgen. Daarbij zijn overigens ook krachtmetingen mogelijk.

tabel sma il 2018 v2

Zie ook INSPANNINGLOONT >>

Wat neemt u mee bij een sportkeuring (sportmedisch onderzoek)?
Ingevulde vragenlijst(en) (tenzij digitaal ingevuld)
sportbroek
sportschoenen
handdoek, douchespullen (alleen bij sportmedisch onderzoek met inspanningstest)
identificatie (paspoort, ID kaart of rijbewijs)
--