sinds 1 januari 2017 verwijst de huisarts u via zorgdomein
Consulten
Sinds 1 januari 2016 heeft u een verwijzing van de huisarts nodig en wordt het consult, controle(s) en aanvullend onderzoek vergoed uit uw basisverzekering (zie Vergoedingen).
Met klachten die u beperken in uw sport-beoefening, kunt u bij de sportarts terecht voor een deskundige diagnose. Alle aspecten van sportbeoefening worden daarbij meegenomen. Na de diagnose besluit de sportarts, in overleg met u, of en zo ja, welke vervolgbehandeling kan plaatsvinden. Zo nodig vraagt de sportarts aanvullend onderzoek aan, zoals echografie, röntgenfoto of MRI.
De sportarts kan u adviseren over bijvoorbeeld aanpassingen in materiaal of trainingsschemata. Het kan echter ook zijn, dat hij u doorverwijst naar een andere arts (bijvoorbeeld een orthopedisch chirurg) of een (sport)fysiotherapeut.

Actuele wachttijd (toegangstijd) in weken: 1

Peespoli sinds 1 januari 2017 verwijst de huisarts u via zorgdomein
PeesPoli
Sinds 1 januari 2016 heeft u een verwijzing van de huisarts nodig en wordt het consult, controle(s) en aanvullend onderzoek vergoed uit uw basisverzekering (zie Vergoedingen).
Spreekuur speciaal voor patiënten met een overbelastingsblessure van de kniepees, achillespees en de peesplaat onder de voet (fasciitis plantaris, in de volksmond ook wel ‘hielspoor’ genoemd).
Deze patiënten worden op 1 middag gezien door een van de sportartsen die de diagnose stelt en kijkt welke factoren een rol hebben gespeeld bij het ontstaan van de blessure. Vervolgens worden zij dezelfde middag gezien door de fysiotherapeut, die een loopanalyse doet en een oefenprogramma opstelt, waarmee de patiënt zelf thuis aan de slag gaat. De fysiotherapeut maakt een vervolgafspraak met de patiënt (die vindt plaats in de fysiotherapiepraktijk Utrecht-Oost Bloemstraat 65 3581 WD Utrecht, of bij de eigen fysiotherapeut als patiënten daar nog onder behandeling waren). Ter controle van het herstel wordt een gezamenlijke afspraak gemaakt op het speciale spreekuur, waarbij de patiënt gelijktijdig wordt gezien door de sportarts en de fysiotherapeut.


Coreconcept
Een individueel oefen- en trainingsprogramma voor patiënten met lage rugklachten. Centraal staat het verbeteren van de stabiliteit van de lage rug en het bekken, de core stability.
Coreconcept wordt begeleid door een sportarts, manueel therapeut en fysiotherapeut en vindt plaats in de fysiotherapiepraktijk Utrecht-Oost, Bloemstraat 65 3581 WD Utrecht.


-