Consultering van de sportarts bij klachten bij sport en beweging

Het pakket van consulten, controles en aanvullend onderzoek vormt zorgproduct, waarbij niet bij voorbaat vast staat, wat de kosten zijn. Net als bij andere medisch specialisten is dat afhankelijk van het aantal verrichtingen en de verschillende kosten van diverse verrichtingen. De vergoeding vindt plaats uit uw basisverzekering (zie Vergoedingen).

Consultering van de sportarts in het kader van screening en trainingsadvisering

Het pakket van sportmedische advisering is afhankelijk van leeftijd, sportervaring en intensiteit van de sportbeoefening. Daarvoor zijn diverse standaard sportmedische onderzoeken samengesteld, die op maat aangepast kunnen worden. De vergoeding vindt plaats uit uw aanvullende zorgverzekering.

Actuele wachttijd (toegangstijd) in weken: 1
(consult 2 werkdagen, SMO 5 werkdagen, SMO met AGA 10 werkdagen)


Consulten
Bent u op zoek naar de juiste diagnose en behandeling?
Met klachten die u beperken in uw sport-beoefening, kunt u bij de sportarts terecht voor een deskundige diagnose. Alle aspecten van sportbeoefening worden daarbij meegenomen. Na de diagnose besluit de sportarts, in overleg met u, of en zo ja, welke vervolgbehandeling kan plaatsvinden. >> Lees meer

sportkeuring SMA
Keuringswijzer
Bent u op zoek naar de juiste sportadviezen?
Voor elke tak van sport, voor elke leeftijd en vraagstelling is er wel een passend onderzoekpakket om tot een goed advies te komen. Een deel van het onderzoek is voor iedereen gelijk, maar bepaalde tests zijn specifiek voor de sport of de leeftijd. >> Lees meer

begeleiding IL
Begeleiding
Bent u op zoek naar de anaerobe drempel?
U kunt een sportarts incidenteel bezoeken. Ook kunt u een pakket samenstellen voor uzelf, een vereniging of een evenement. Deelnemers aan sportevenementen zijn zodoende verzekerd van deskundige medische opvang. >> Lees meer


Beweegadvies
Bent u op zoek naar de juiste beweegadviezen?
Huisarts, sportarts, specialist, fysiotherapeut en oefentherapeut Cesar/Mensendieck kunnen mensen met een chronische aandoening adviseren welke sport- en beweegactiviteiten voor hen meer en minder geschikt zijn. De sportartsen van SMA Utrecht kunnen bij de start advies geven over de belastbaarheid en een verantwoord trainingsprogramma. >> Lees meer