Tarieven

Consultering van de sportarts bij klachten bij sport en beweging

Het pakket van consulten, controles en aanvullend onderzoek vormt een DBC zorgproduct, waarbij niet bij voorbaat vast staat, wat de kosten zijn (zie passantentarieven). Net als bij andere medisch specialisten is dat afhankelijk van het aantal verrichtingen en de verschillende kosten van diverse verrichtingen. De vergoeding vindt plaats uit uw basisverzekering (zie Vergoedingen) met beslag op uw eigen risico en eigen bijdrage (naturapolis).

voorbeelden-zorgDBC

Consultering van de sportarts in het kader van screening en trainingsadvisering

Het pakket van sportmedische advisering is afhankelijk van leeftijd, sportervaring en intensiteit van de sportbeoefening. Daarvoor zijn diverse standaard sportmedische onderzoeken samengesteld, die op maat aangepast kunnen worden. De vergoeding vindt plaats uit uw aanvullende zorgverzekering. Voor particulieren gelden de onderstaande tarieven.
Voor bedrijven en instellingen zijn tarieven opvraagbaar.Voor elke tak van sport, voor elke leeftijd en vraagstelling is er wel een passend onderzoekpakket. Een deel van het onderzoek is voor iedereen gelijk, maar bepaalde tests zijn specifiek voor de sport of de leeftijd. De verschillende onderzoekpakketten staan op deze website beschreven, meer informatie kunt u telefonisch of per mail van ons krijgen.

De kosten van het sportmedische onderzoek dienen ter plaatse, gepast, te worden voldaan. Pinnen is mogelijk. Een gespecificeerde nota met betalingsbewijs wordt meegegeven en kan bij de zorgverzekering worden ingediend. In de meeste gevallen zal uw zorgverzekering de kosten voor het sportmedisch onderzoek vergoeden (een overzicht van de vergoedingen).
De vergoeding van sportmedische advisering vanuit uw aanvullende verzekering maakt geen deel uit van het eigen risico, dat geldt voor de verrichtingen die vallen onder de basisverzekering.