Erkenning sportarts als geneeskundig specialist

Consultering van de sportarts bij klachten bij sport en beweging

Het pakket van consulten, controles en aanvullend onderzoek vormt zorgproduct, waarbij niet bij voorbaat vast staat, wat de kosten zijn. Net als bij andere medisch specialisten is dat afhankelijk van het aantal verrichtingen en de verschillende kosten van diverse verrichtingen. De vergoeding vindt plaats uit uw basisverzekering.

Consultering van de sportarts in het kader van screening en trainingsadvisering

Het pakket van sportmedische advisering is afhankelijk van leeftijd, sportervaring en intensiteit van de sportbeoefening.
Daarvoor zijn diverse standaard sportmedische onderzoeken samengesteld, die op maat aangepast kunnen worden.
De vergoeding vindt plaats uit uw aanvullende zorgverzekering.

“Sportartsen onderscheiden zich van anderen door hun grote expertise en specifieke kennis van het effect van sporten en bewegen op de gezondheid. De inbreng van de sportarts is daarom ook van grote toegevoegde waarde voor de kwaliteit van zorg voor chronisch zieken en iedereen die sport of beweegt”

Sporters met eenvoudig letsel of probleem komen nu meestal bij de huisarts terecht, maar bij een gecompliceerde blessure of problematiek bij sport en bewegen kan een sportarts betere hulp leveren.

Sportartsen SMA Utrecht


Veel voorkomende vragen
Als sporter of beginnend sporter stelt u zichzelf vast wel eens de volgende vragen:
. Welke sport is geschikt voor mij?
. Hoe kan ik mijn prestaties verbeteren?
. Hoe komt het dat ik zo vaak allerlei klachten heb bij sportbeoefening en hoe kan ik die voorkomen?
. Hoe kan mijn blessure het best behandeld worden?
. Wanneer is het verantwoord om weer met een training of wedstrijd mee te doen?
. Waar kan ik de door mijn sportbond verplicht periodiek sportmedisch advies krijgen?

Op al deze vragen wilt u snel en deskundig antwoord hebben. De sportarts begrijpt uw vragen.
Aan de sportmedische instellingen zijn sportartsen verbonden. Zij zijn in Nederland de geneeskundig specialisten op sportmedisch gebied. Zij begrijpen uw vragen en geven daar deskundig antwoord op. De sportarts beschikt over:
. Kennis van en ervaring met alle relevante vakgebieden en sporttakken
. Geavanceerde onderzoeksfaciliteiten
. Een netwerk van deskundigen

Veel instellingen bundelen bijvoorbeeld de kennis van de sportarts, de sportfysiotherapeut, de sportdiëtist en zelfs de gespecialiseerde orthopedisch schoenmaker. Na een bezoek aan de sportarts weet u precies wat er aan de hand is, wat er aangedaan kan worden en hoe u in de toekomst klachten kunt voorkomen.
De sportarts geeft u ook adviezen over trainingsschema's.