Vergoeding van sportgeneeskundige zorg

Sinds 1 januari 2016 valt een deel van de sportgeneeskundige zorg in de basisverzekering. Dit betreft de consulten en onderzoeken vanwege klachten van het houding- en bewegingsapparaat, of andere klachten bij sport en bewegen. Vergoeding vanuit de basisverzekering is alleen mogelijk als u een verwijzing voor de sportarts heeft van uw huisarts of een andere medisch specialist.

De sportarts start dan voor u een DBC zorgproduct. In het DBC zorgproduct worden alle bezoeken aan de sportarts, diagnostische onderzoeken (bijvoorbeeld echo, MRI, inspanningstest) en therapeutische handelingen (bijvoorbeeld injecties) opgenomen. De sportarts kan drie maanden na uw eerste afspraak starten met het declaratieproces. Aan het einde van uw behandeltraject ontvangt u een factuur voor uw behandeling. Die factuur kunt u declareren bij uw zorgverzekering. Vervolgens moet u de factuur zelf betalen.

SMA Utrecht heeft voor zorg verleend vanaf 1 januari 2018 een contract met Achmea. Hetgeen betekent, dat onze declaraties rechtstreeks bij deze zorgverzekering worden ingediend en uitbetaald. Achmea behelst Zilveren Kruis Achmea, FBTO, Friesland, Interpolis, OZF. Een klein aantal zorgproducten valt buiten het contract en dan wordt de factuur wel naar de client gestuurd. Maar voor alle verzekerden van Achmea geldt zodoende alleen het wettelijke eigen risico, en dus geen eigen bijdrage.

Het kan zijn dat uw zorgverzekering niet het volledige factuurbedrag vergoedt.
Dit heeft onder meer te maken met het verplichte eigen risico van €385,- dat wordt belast na een bezoek aan een medisch specialist.

WIJ VERGOEDEN UW EIGEN BIJDRAGE

Als u een natura of budget polis heeft zal uw zorgverzekering behalve het wettelijk eigen risico van 385 euro ook een eigen bijdrage van u vragen. Wij zullen deze eigen bijdrage vergoeden op voorwaarde, dat u de rekening tijdig en volledig betaalt.
U dient de factuur na ontvangst in bij uw zorgverzekering. Dan krijgt u een bericht van de verzekering, hoeveel u vergoed krijgt en hoeveel niet.
Wij hebben een kopie van dat bericht nodig voor onze administratie.
Betaal de volledige factuur na ontvangst van dat bericht en vraag restitutie aan van de eigen bijdrage.

Restitutie-procedure eigen bijdrage
Vul de gegevens in de
aanvraag restitutie.
Upload de kopie van het bericht van uw zorgverzekering over de eigen bijdrage.
Dan gaan wij tot uitbetaling over (mits de factuur betaald is).
Disclaimer: Deze regeling geldt voor zorg verleend vanaf 1-1-2020


U vindt een overzicht van de tarieven die wij in rekening brengen in de bijlage ‘passantentarieven’. Deze lijst is indicatief, mogelijk niet alles omvattend, maar geeft een goede indruk van de gebruikelijke tarieven.

De declaraties van SMA Utrecht worden u aangeboden via Infomedics.

Als u vragen heeft over de hoogte van het eigen risico en een eventuele eigen bijdrage aan medisch specialistische zorg dan kunt u die stellen aan uw zorgverzekeraar.

Sportmedische onderzoeken (sportkeuringen) vallen niet onder de basisverzekering, maar worden vergoed in de aanvullende pakketten van de zorgverzekeraars. Voor deze onderzoeken wordt uw eigen risico niet belast. Een overzicht van de sportmedische onderzoeken die wij aanbieden en de tarieven daarvan vindt u op de pagina ‘tarieven’


vergoeding van een behandeling
kosten van een behandeling
per 1 juli 2019
Waarom moet u zich legitimeren?