VO2MAX TESTinspanningloont2015

VO2max staat voor de maximale hoeveelheid zuurstof die een sporter kan opnemen tijdens een maximale inspanning. Bij een VO2max test wordt er met speciale apparatuur via de uitgeademde lucht gekeken wat er met het lichaam van een sporter gebeurt tijdens maximale inspanning. De ademgas analyse apparatuur waarmee de adem van de sporter wordt geanalyseerd vergelijkt de verhouding tussen zuurstof (O2) en koolstofdioxide (CO2) in de buitenlucht en de uitgeademde lucht. Zodoende kan de Inspanningsfysioloog door het interpreteren van deze data uitspraken doen over de fitheid van een gezond of ziek persoon en kunnen zogenaamde systeem aandoeningen wordt opgespoord. Zodoende worden desgewenst voor sporters ook de anaerobe drempel en het respiratoir compensatiepunt bepaald, waarmee de diverse trainingszones worden ingedeeld. Meer info >> ga naar inspanningsloont.nl

Veiligheid
Als u graag een VO2max test wilt laten afnemen, vul dan het intake formulier op inspanningloont.nl in. Nadat wij deze ontvangen hebben, zullen wij contact met u opnemen om een afspraak met u in te plannen.
Uit de beantwoording van het intake formulier voor de test bij de inspanningsfysioloog kunnen risicofactoren naar voren komen, waarbij voorafgaand aan de test nadere beoordeling van de sportarts nodig is. 

tabel sma il 2018 v2

VO2max prijs € 150.
InspanningLoont biedt een maximale inspanningstest (VO2maxtest) aan, die je inzicht geeft in je trainingszones, drempels, en maximale zuurstofopname d.m.v. ademgasanalyse (spiroergometrie).

VO2max Cardio (VO2maxtest met consult sportarts) prijs <36 € 235, > 35 € 255
SMA utrecht en InspanningsLoont bieden tezamen een VO2maxtest aan inclusief ECG in rust en consult sportarts. Als er risicofactoren zijn kan de test alsnog plaatsvinden na een consult van de sportarts, mits de sportarts dat verantwoord acht. Maar het kan ook zo zijn, dat de sportarts de test alleen verantwoord acht met extra medische begeleiding tijdens de test en beoordeling van ECG en bloeddruk.
Aan de bijdrage van de sportarts zijn dan extra kosten verbonden. Maar let wel, de meeste zorgverzekeraars vergoeden geheel of gedeeltelijk de rekening van het consult en de inspanningstest onder supervisie van de sportarts. Raadpleegt u hiervoor uw polisvoorwaarden.

VO2max Cyclo (VO2maxtest met consult en medische verklaring sportarts) prijs <36 € 235, >35 € 255
Voor mensen die verplichte screening voor deelname aan wedstrijden willen combineren met bepaling van de trainingszones bieden SMA Utrecht en InspanningLoont tezamen een gerichte (leeftijdsafhankelijke) sportmedische screening met ademgasanalyse tijdens de fietstest.


TOP sportmedische advisering
(SMOT) prijs € 345
Voor mensen die een uitgebreid sportmedisch onderzoek en advies willen en tevens exact hun trainingszones willen weten bieden SMA Utrecht en InspanningLoont tezamen het groot sportmedisch onderzoek met ademgasanalyse en ECG in rust en tijdens de fietstest (spiroergometrie).

NB

De fietstest kan op verzoek ook op de eigen racefiets/MTB
en de zeer nauwkeurige Cyclus2-ergometer plaatsvinden voor € 15 extra. cyclus2 AGA