Sportmedisch onderzoek voor deelname aan de Kennismakingsdagen van het KCT

omvat naast het basis sportmedisch onderzoek (BSMO) de volgende 3 onderdelen:
• Lausanne protocol met rust-ECG
• Lichamelijk onderzoek met bijzondere aandacht voor het relatief zwaar fysiek programma van de Kennismakingsdagen
• Advies door sportartsen, die het militaire bedrijf goed kennen.

Dit onderzoek kost 120 euro.