Dynamische Fietspositieanalyse (DFA)
onbekend


Voor mensen met problemen tijdens of na het fietsen biedt de sportarts in samenwerking met Fysiotherapie Utrecht Oost nu de mogelijkheid om uw 
fietshouding te analyseren met een fietspositie meting. Een goede houding zorgt voor optimale belasting, minder kans op klachten en betere prestaties.

De sportarts analyseert tijdens een sportmedisch onderzoek uw problemen en beperkingen, adviseert en verwijst u voor de DFA door naar FUO.


Dynamische fietspositie analyse pakket SMAUT en FUO
(sportmedisch advies vallend onder de aanvullende zorgverzekering)

1/ sportmedisch onderzoek bij de sportarts
2/ DFA bij FUO
totaalprijs SMO met DFA = 235 euro

sporter komt eerst voor onderzoek sportarts,
gaat daarna naar FUO (maakt zelf afspraak)

sporter betaalt de totaal nota DIRECT aan SMA
sporter declareert zelf bij zorgverzekering (aanvullende verzekering)