Pakket Sportcollege ROC MN

omvat naast het basis sportmedisch onderzoek
• Lausanne protocol met rust-ECG
• Onderzoek en advisering door de sportarts.

Pakket Veiligheid en Vakmanschap ROC MN
omvat naast het basis sportmedisch onderzoek (BSMO) de volgende 3 onderdelen:
• Lausanne protocol met rust-ECG
• Lichamelijk onderzoek met bijzondere aandacht voor het relatief zwaar fysiek programma, mede bedoeld om de leerlingen ook op dat gebied al voor te bereiden op hun toekomstige functie bij de Landmacht, de Marine of de Luchtmacht
• Trainingsadvies door sportartsen, die het militaire bedrijf goed kennen.