Cyclo Sportive / Marathon (medische verklaring)

Gerichte screening voor deelname aan wedstrijden en toertochten o.a. in Italië en Frankrijk voor het verkrijgen van de vereiste medische verklaring, conform de reglementen van de desbetreffende organisatie.

De organisatie vermeldt vaak, dat een medische verklaring nodig is. Dat is bepaald geen sinecure.
Want een medische verklaring kan door de sportarts alleen worden afgegeven op grond van onderzoek conform Europese richtlijnen. Het gaat tenslotte om deelname aan intensieve inspanningen, waarbij medisch risico < voor zover mogelijk > moet worden uitgesloten.

Screening protocol per leeftijdsgroep:

<35 jaar screening volgens het Lausanne protocol met rust-ECG, gericht lichamelijk onderzoek

>35 jaar screening volgens het Leuven protocol met ECG, bloedonderzoek, onderzoek, fietstest

U krijgt vervolgens de gewenste verklaring in diverse talen, die 1 jaar geldig is.


DISCLAIMER


LET WEL OP: Beide screeningspakketten bieden geen ruimte voor het beantwoorden van vragen over blessures en trainingsproblemen.

Heeft u dergelijke vragen, kies dan voor een groot of top sportmedisch onderzoek (SMOG of SMOT).

Wilt u naast gerichte screening en de medische verklaring ook nog trainingsadviezen op basis van de bepaling van uw trainingszones met ademgasanalyse?

Kies dan voor COMBI screening