Alp d’Huzes en d’Huzus
Schermafbeelding 2014-10-28 om 14.25.37


Uit het reglement van de organisatie (2018)

'Alpe d'HuZes en uw gezondheid'
Deelname aan Alpe d’HuZes en Alpe d’HuZus moet veilig en vooral in goede gezondheid gebeuren; er wordt immers een zware lichamelijke inspanning gevraagd. Voor deelname aan Alpe d’HuZes adviseren wij uitdrukkelijk om een sportmedisch onderzoek te laten uitvoeren.
Een sportmedisch onderzoek kan bij verschillende instanties worden aangevraagd en wordt in sommige gevallen zelfs vergoed door de zorgverzekeraar. Een dergelijk onderzoek heeft een preventief karakter en is bedoeld om te komen tot een veilige en verantwoorde sportbeoefening. Tevens biedt het de mogelijkheid inzicht in de conditie van de deelnemer te krijgen en wordt er tijdens het uitgebreide onderzoek een passend, gericht trainingsadvies gegeven.


De sportarts verzorgt uw medische verklaring op basis van een gedegen screening

Alp basis,
< 12 jaar screening volgens het Lausanne protocol, onderzoek sportarts (€100)

Alp basis plus
12-35 jaar, screening volgens het Lausanne protocol, onderzoek sportarts, ECG, fietstest (€190)
Alp basis plus > 35 jaar, screening volgens het Leuven protocol met ECG, bloedonderzoek, onderzoek sportarts, fietstest (€190)

Alp groot
, sportmedisch onderzoek met ECG, longfunctieonderzoek, bloedonderzoek, fietstest, uitgebreid onderzoek en advies sportarts (€250)

Alp uitgebreid,
sportmedisch onderzoek volgens protocol met ECG, bloedonderzoek, onderzoek sportarts, fietstest met ademgasanalyse, advies sportarts en inspanningsfysioloog (€345)

> Heeft u behoefte aan uitgebreider advies en/of heeft u klachten? Kies dan Alp Groot sportmedisch onderzoek en advies
> Wilt u alles weten, trainingsadvies op maat hebben en/of heeft u een chronische aandoening? We adviseren dan Alp Uitgebreid

Voor de standaard pakketten bel of mail ons, of ga naar https://mijn.sportvitalit.nl/alpedhuzes/aanmelden.

Voor onderstaande aanvragen, moet u ons bellen of mailen.

Bent u (een van) voorgaande jaren bij ons geweest? Geef aan, wat u wilt en we verzorgen een passend pakket.
> Afgelopen jaar screening gehad:
vragenlijst invullen, upload oude gegevens (€15)
> Voorgaand jaar screening <35 jaar:
vragenlijst invullen, ECG, upload (€55)
> Eerder jaar screening:
Alp basis plus

De vergoeding voor screening door de sportarts vindt plaats vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekering en gaat niet af van het eigen risico van de basisverzekering.

Sportmedisch onderzoek via SMA Utrecht
Voordat je begint met intensief trainen is het raadzaam je fitheidsniveau te laten testen en eventuele risico’s uit te sluiten. Alle deelnemers aan de Alp d’Huzes of d’Huzus raden we daarom aan om een sportmedisch onderzoek te laten verrichten.
In navolging op vorige jaren is een sportmedische screening, volgens Europese standaard, beschikbaar voor de deelnemers aan de Alp d’Huzes en d’Huzus.

Waarom een sportmedische screening?
Om goed voorbereid aan de start te verschijnen zijn de volgende punten belangrijk:
- Vroegtijdig opsporen van risicofactoren voor hart- en vaatziekten
- Opsporen van hartafwijkingen in rust en tijdens maximale belasting
- Advies ter voorkoming van overbelastingsklachten en blessures
- Bepalen van het uithoudingsvermogen, het maximale zuurstofopnamevermogen, de maximale hartfrequentie en het omslagpunt
- Sport-, trainings- en voedingsadviezen in voorbereiding naar juni 2018

Je hebt de keus uit vier producten:
Sportmedisch onderzoek Alp Basis, Alp basis plus, Alp Groot of Alp Uitgebreid

Alp Basis
Voor wie?
Alp Basis is met name gericht op screening van het risico op hart- en vaatziekten van kinderen <12 jaar. Dus voor diegenen die willen weten of ze veilig intensief kunnen gaan trainen en deelnemen aan de Alp d’Huzes.

Wat kan je verwachten bij het sportmedisch onderzoek Alp Basis
Allereerst vindt aan de hand van een digitaal ingevulde vragenlijst een gesprek plaats met de sportarts. Hierbij komen onder andere klachten en de medische voorgeschiedenis aan de orde. Speciale aandacht wordt besteed aan eventuele risicofactoren voor hartziekten volgens het Lausanne protocol. Hierna wordt een aantal onderzoeken en metingen verricht:
Onderzoek van hart en longen
Meten van lengte, gewicht en vetpercentage
Bloeddruk
Na de screening vindt een korte bespreking met de sportarts plaats. Digitaal ontvang je een verslag met alle testresultaten met daarbij ook algemene trainingsrichtlijnen.

Alp Basis plus
Voor wie?
Alp Basis plus is met name gericht op screening van het risico op hart- en vaatziekten. Dus voor diegenen die willen weten of ze veilig intensief kunnen gaan trainen en deelnemen aan de Alp d’Huzes of d’Huzus

Wat kan je verwachten bij het sportmedisch onderzoek Alp Basis plus
Allereerst vindt aan de hand van een digitaal ingevulde vragenlijst een gesprek plaats met de sportarts. Hierbij komen onder andere klachten en de medische voorgeschiedenis aan de orde. Bij dit onderzoek wordt speciale aandacht besteed aan eventuele risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Hierna wordt een aantal onderzoeken en metingen verricht:
Onderzoek van hart en longen
Meten van lengte, gewicht en vetpercentage of middelomtrek
Bloeddruk
Bloedonderzoek (>35jaar): glucose, cholesterol en HDL-cholesterol
ECG (hartfilmpje) in rust en bij inspanning
Maximale inspanningstest op de fiets
Na de fietstest vindt een korte bespreking met de sportarts plaats. Digitaal ontvang je een verslag met alle testresultaten met daarbij ook algemene trainingsrichtlijnen.

Alp Groot
Voor wie?
Alp Groot is voor diegenen die niet alleen willen weten of ze veilig kunnen deelnemen, maar ook individuele voedingsadviezen of trainingsadviezen en hartslagzones willen hebben in de voorbereiding. Ook is dit onderzoek geschikt voor sporters met klachten of blessures bij het fietsen.

Wat kan je verwachten bij het sportmedisch onderzoek Alp Groot?
Allereerst vindt aan de hand van een ingevulde vragenlijst een gesprek plaats met de sportarts. Hierbij komen onder andere klachten en blessures, de medische voorgeschiedenis, trainings- en voedingsvragen aan de orde. Ook bij dit onderzoek wordt aandacht besteed aan eventuele risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Hierna wordt een aantal onderzoeken en metingen verricht:
Onderzoek van hart en longen
Onderzoek van gewrichten, spieren en pezen
Meten van lengte, gewicht en vetpercentage, middelomtrek
Bloeddruk
Visus
Longfunctie
Bloedonderzoek: hemoglobinegehalte, glucose, cholesterol en HDL-cholesterol
ECG (hartfilmpje) in rust en bij inspanning
Maximale inspanningstest op de fiets met schatting van de VO2max (maximale zuurstofopnamevermogen) en het omslagpunt
Na de fietstest vindt een uitgebreide bespreking met de sportarts plaats aan de hand van de testresultaten. Je krijgt direct individuele adviezen over voeding, training en blessurepreventie. Digitaal ontvang je een verslag met alle testresultaten met daarbij ook algemene trainingsrichtlijnen.

Alp uitgebreid
Voor wie?
Alp uitgebreid is voor de fanatieke prestatiegerichte fietser die individuele trainingsadviezen op maat wil krijgen. Alp uitgebreid is ook geschikt voor die fietsers die alles uit de kast willen halen om zo efficiënt mogelijk te trainen. Voor mensen met chronische aandoeningen, die met hun beperking toch optimaal willen trainen en presteren is Alp uitgebreid het meest geschikte onderzoek.

Wat kan je verwachten bij het sportmedisch onderzoek Alp uitgebreid?
Inhoud is gelijk aan Alp Groot, maar wordt uitgebreid met ademgasanalyse tijdens de fietstest. Hiermee worden het maximale zuurstofopnamevermogen en 2 omslagpunten gemeten, waardoor de hartslagzones nauwkeuriger kunnen worden vastgesteld.

Overige relevante aspecten

Verklaring Cyclo sportive
Desgewenst ontvangt u een verklaring voor deelname aan een Cyclo sportive.